Ψυχοσωματικές ασθένειες

Η ψυχή σχετίζεται στενά με το σώμα. Επομένως, μπορεί να είναι υπεύθυνη για μια ποικιλία ασθενειών.

Οι ψυχοσωματικές διαταραχές είναι όταν αποκλείεται μια σωματική αιτία αλλά τα συμπτώματα παραμένουν. Ακόμη και με ψυχοσωματικές διαταραχές, δεν μπορεί να αποκλειστεί η θεραπεία.

Η θεραπευτική διαδικασία μπορεί να λάβει μέρος με διάφορες μεθόδους.